Agropelety (pelety vyrobené ze sena) jsou vysoce komprimovaným, sypným fytopalivem (do 1,4 kg/dm³), s vysokou výhřevností(do 19 MJ/kg),nízkým obsahem popelovin (0,5%). Vyrábějí se na protlačovacích matricových lisech z čistého sena a splňují nejvyšší požadavky na kulturu a pohodlí vytápění objektů, při nákladech srovnatelných s  až 1 %), nízkým obsahem vody (kolem 10 %), o průměrech od 6 do 20 mm, s délkou do 40 mm, odolným proti nárazu, s nízkými nároky na skladovací prostory a umožňujícím automatizaci procesů spalování.

Nejdůležitější energeticko-ekonomickou vlastností paliva je výhřevnost. Výhřevnost (kJ.kg−1) je teplo uvolněné dokonalým spálením 1 kg paliva při ochlazení spalin na 20 °C, přičemž voda ve spalinách zůstane v plynné fázi.