Obnovitelné zdroje

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny.Jeho prioritou je kvalita produkce. Je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví.

  • Rostlinná výroba
  • Produkce sena a travních senáží krmních obilovin
  • Živočišná výroba
  • Ovocnářství
  • Jablečné sady