Kompletní zpracování půdy

Pro okolní farmy a zemědělce (cca do 50km) nabízíme kompletní technologický servis zpracování půdy. Setí obilovin, kukuřice, zakládání porostů do meziplodin, aplikace statkových hnojiv, atd... Máme širokou nabídku kvalitních strojů včetně vyškoleného personálu. Pokud máte o služby zájem, kontaktujte nás zde.

 • podmítka
 • orba
 • přpírava půdy
 • válení

Setí

 • obilovin
 •  kukuřice

Sklizeň

 • obilovin
 • olejnin
 • kukuřice na siláž

Pícniny

 • sečení
 • obracení
 • nahrabování
 • balení

Práce manipulátorem

Nabízíme možnost provedení prací teleskopickým nakladačem.

PRODEJ NA STATKU

 • Ječmen
 • Pšenice
 • Oves
 • Kukuřice
 • Brambory
 • Seno
 • Sláma

Prodáváme produkty podle sezónnosti. Ceny jsou k dispozici u nás na statku v Holanech poblíž České Lípy, nebo na vyžádání.

 

MÁM ZÁJEM O SLUŽBU