Prodej zemědělských plodin

Jarní a ozimní ječmen

Jarní ječmen je na farmě pěstován na ploše kolem 200 ha a je po pšenici druhou nejmasovější plodinou. Pěstuje se na výrobu sladu a jeho zrna se používají ke krmení.

Ozimá pšenice

Pšenice je z jednou nejrozšířenějších plodin ve světě i u nás. Dělí se podle barvy a osinatosti klasu.
Zrno pšenice se využívá k výrobě chleba, pečiva, těstovin a také jako krmivo pro hospodářská zvířata. Ozimá pšenice je na farmě pěstována na ploše kolem 400 ha

Nahý oves a pluchatý oves

Oves je obilnina pěstovaná na zrno. Z ovesné mouky se připravují ovesné vločky a pečivo. Nahý oves je na farmě pěstována na ploše kolem 70 ha

Řepka olejka

Řepka olejka může být jarního nebo ozimého typu. Je alternativním zdrojem za hnojiva, zvyšuje úrodnost půdy a odpleveluje. V dnešní době se pěstuje jako biopalivo. Řepka olejka je na farmě pěstována na ploše kolem 300 ha

Kukuřice

Kukuřice je po pšenici a rýži nejpěstovanější obilninou na světě, je určena pro nás a i na krmení zvířat. Kukuřice je na farmě pěstována na ploše kolem 200 ha

Vojtěška a jetelo trávy

Vojtěška je v zemědělství jako krmivo, a to buď objemné krmivo čerstvé, nebo sušené. V osevním postupu se využívá i jako zlepšující plodina.Vojtěška je na farmě pěstována na ploše kolem 100 ha

Brambory

Brambory jsou jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin. V současné době pěstujeme téměř 5 ha.

Chov hovězího dobytka

Prodej krav - masné plemeno Limousine

Plemeno vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie v nadmořské výšce až 1000 m. Až do první poloviny 20.století bylo plemeno využíváno k tahu. K této práci byla vybírána zvířata velkého tělesného rámce, s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem, která byla schopna velké zátěže i přes poměrně jemnou kostru. Selekce na tyto vlastnosti dala předpoklad pro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílem tuku.

Plemeno Limousine je dnes druhé nejpočetněji chované masné plemeno ve Francií. Plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv. Krávy vykazují dobré mateřské vlastnosti a jsou dostatečně mléčné. Předností je dobrá plodnost s příznivým mezidobím, dlouhověkost a především snadnost telení.

Na farmě najdete cca 300 kusů dobytka pro prodej masného skotu.

Sezónní prodej na statku

  • Ječmen
  • Pšenice
  • Oves
  • Kukuřice
  • Brambory
  • Seno
  • Sláma

Prodáváme produkty podle sezónnosti. Ceny jsou k dispozici u nás na statku v Holanech poblíž České Lípy nebo na vyžádání. Na telefonu: +420 736 613 344 případně mailu info@farmaholany.cz.

 

MÁM ZÁJEM O PRODUKTY